Your browser does not support JavaScript!
臺北市立大學住宿服務
  • ENGLISH
  • 首頁
  • 學生事務處
  • 學校首頁
  • 校務系統
分類清單
【天母校區】106-1宿舍公共藝術發表
發佈日期 : 2017-09-26

宿舍公共藝術發表 作者黃靖舒

第一張 浪                                               

第二張 風吹

 

第三張 流變

 

第四張 壤

 

第五張 藍

 

第六張 激

 

第七張 落葉歸根

 

第八張 想像

 

第九張 尋

 

第十張 混沌之間

 

第十張 能

第十一張   突破

第十二張 破風

第十三張 出擊

第十四張 剎那之間

 

 

 

瀏覽數  
將此文章推薦給親友
請輸入此驗證碼